برشکاری ثامن تهیه و توزیع کلیه آهن آلات صنعتی و ساختمانی

تیرآهن ، میل گرد ، نبشی ، ناودانی ( یونولیت سقفی )

تولید بولت های صنعتی و ساختمانی انواع دنده رولینگی

حدیده ، خم ، ساده و خم عصائی
New Layer برشکاری ثامن تهیه و توزیع کلیه آهن آلات صنعتی و ساختمانی New Layer تیرآهن ، میل گرد ، نبشی ، ناودانی (یونولیت سقفی) New Layer تولید بولت‌های صنعتی و ساختمانی انواع دنده رولینگی حدیده ، خم ، ساده و خم عصائی
برشکاری ثامن دستگاه پانچ ورق


سوراخ کاری لوبیایی و گرد مهندسی
New Layer برشکاری ثامن دستگاه پانچ ورق New Layer سوراخ کاری لوبیایی و گرد مهندسی New Layer
برشکاری ثامن دستگاه دریل ایستاده ستونی New Layer برشکاری ثامن دستگاه دریل ایستاده ستونی New Layer New Layer

محصولات برشکاری ثامن​